Näin uudet ilmastopäätökset vaikuttavat yrityksiin

Sijoituspalveluyhtiö Principal Global Investorsin päästrategi Seema Shah listaa neljä keskeistä, aiempaa ympäristöystävälliseen liiketoimintaan liittyvää tekijää, jotka nostavat kustannuksia.

Asiasta kertoo talouskanava CNBC, joka on saanut haltuunsa Shahn raportin.

Ensinnäkin Euroopan unionin (EU) päästökauppajärjestelmästä puretaan runsaspäästöisimmille teollisuudenaloille annettuja tukia, minkä seurauksena esimerkiksi terästeollisuuden voitoista saattaa kadota 60 prosenttia. Samalla päästöoikeuksien hintojen povataan nousevan.

Toiseksi päästötavoitteiden saavuttamatta jäämisestä koituvat rangaistukset saattavat koventua.

– Kun eri valtioiden omat päästölupaukset ovat aiempaa tarkemman tarkkailun kohteena, ei todennäköisesti kestä kauan ennen kuin valtiot itse alkavat asettaa yrityksille tiukempia sanktioita, Shah sanoo.

Kolmanneksi asiantuntevasta työvoimasta tulee pulaa, kun yhä useampi yritys kaipaa henkilökuntaa, jolla on sopivat taidot. Tämä puolestaan on omiaan nostamaan palkkakustannuksia.

Neljänneksi vihreän siirtymän seurauksena yritykset todennäköisesti kasvattavat tutkimus- ja kehityskulujaan, kun ne pyrkivät saamaan toimintaansa ja tuotteitaan vastaamaan päästötavoitteita.

Edellä mainittujen kustannuspaineiden vuoksi Shah kehottaa sijoittajia hankkimaan vakaiden ja laadukkaiden, niin sanottujen blue chip -yhtiöiden osakkeita, koska ne todennäköisesti saavat siirrettyä kustannukset hintoihin eivätkä joudu nielemään niitä täysimääräisesti itse.

– Esimerkiksi ylellisyystuotteiden vähittäismyynnissä hintojen korotukset tuskin vaikuttavat asiakkaisiin merkittävästi, Shah sanoo.

Myös uuden polven vakaata tuottoa tarjoavat osakkeet, kuten esimerkiksi niin sanottu FAANG-ryhmä (Facebook, Amazon, Apple, Netflix ja Google) voivat olla suositeltavampia kuin perinteiset bond proxyt eli esimerkiksi voimayhtiöt, joille saattaa tulla vaikeuksia energian jatkuvan kallistumisen vuoksi.

Maantieteellisesti Shah suosisi Yhdysvaltoja, joka hänen mukaansa pystyy torjumaan energian kallistumisesta johtuvaa inflaatioshokkia paremmin kuin Eurooppa.

– Yhdysvallat on energiaomavarainen ja sen kuluttajilla on säästöjä, joilla maksaa kallistuva energia. Sitä vastoin Eurooppa on suuri energiantuoja.

Source Link is.fi