Banner Before Header

Opintolainaa nostetaan nyt ennätysmääriä, ja Kela arvioi opiskelijoiden tilanteen vaikeutuvan – näin inflaatio vaikuttaa opintovelkoihin

Valtion takaaman opintolainan kokonaispääoma on ollut viime vuosina runsaassa kasvussa, ja se oli huhtikuun lopulla noin 5,5 miljardia euroa. Tämä selviää Suomen Pankin tilastoista. Suomen Pankin ekonomisti Markus Aaltonen kertoo, että nyt rikotaan ennätyksiä.

– Lainoja on nostettu ennätysmäärä. Esimerkiksi tammikuussa 2022, kun kevään lainaerä tuli nostettavaksi, sitä nostettiin eniten läpi opintolainahistorian.

Myös opintovelan keskimäärä opiskelijaa kohden on viime vuosina kasvanut. Aaltonen arvelee syiksi opintolainan kasvaneelle hyödyntämiselle opinnoissa lainan ennätysmatalan korkotason. Tammikuussa uusien nostojen keskikorko kävi matalimmillaan 0,09 prosentissa.

– Osittain yksi selittävä tekijä on vuoden 2017 opintotukiuudistuksesta nousseet lainaerät. Opintolainaa on voinut nostaa enemmän uudistuksen jälkeen.

Opintolaina kokonaiskanta vuonna 2022, graafi
Suomen Pankki

Inflaatio syö opiskelijoiden ostovoimaa

Kelan opintotukiryhmän erikoissuunnittelija Ilpo Lahtisen mukaan inflaatio heikentää tälllä hetkellä opintoetuudellisten ostovoimaa. Hänen mukaansa hallituksen toukokuussa esittämä sosiaaliturvaetuuksien aikaistettu indeksikorotus ei pelasta opintoetuudellisten tilannetta, sillä 70 prosenttia opintotuesta, eli opintorahasta ja lainasta, on opintolainaa.

Lahtisen mukaan säännölliset indeksikorotukset eivät kohdistu opintolainojen määriin.

– Opintolainojen kuukausimääriä on korotettu viimeksi 5 vuotta sitten. Tämän viiden vuoden aikana hinnat ovat nousseet yli 10 prosenttia.

Lahtinen arvioi viiden vuoden aikaisen hintojen nousun laskeneen opiskelijoiden kuukausittaista ostovoimaa reilulla 65 eurolla. Nyt inflaatio on kuitenkin voimakkaampi.

– Kohta alkaa lähestyä tilanne, jossa opintotukea saava voi kuukausittain joutua turvautumaan toimeentulotukeen. Sehän on ihan kestämätön tilanne kaiken kaikkiaan.

Lahtinen esittää, että opiskelijoiden ostovoiman turvaaminen edellyttäisi opintolainojen kuukausierien määräaikaista korottamista, vaikkei näekään lainapainotteisuuden lisäämistä yleisesti pidettynä ratkaisuna.

Kasvavat korot voivat nostaa kustannuksia

Opintovelallisuuden lisääntymisessä yhtäaikaisesti kasvavan inflaation sekä korkotason myötä voi piillä ongelmia.

– Meillä on tällä hetkellä yli 10 000 henkilöä, joilla on opintolainaa yli 30 000 euroa. Tällä hetkellä toteutunut korkojen nousu ei ketään aja ahdinkoon, mutta jos opintolainojen korkoihin tulee 4 prosenttia lisää, niin 30 000 euron opintoveloissa se tarkoittaa 100 euroa kuukaudessa lisämenoa. Kun puhutaan pienituloisesta ihmisestä, se on iso raha, Lahtinen sanoo.

Opiskeluaikana opintolainan korko pääomitetaan, mutta valmistumisen jälkeen velallinen kustantaa korkokustannukset itse.

Suomen Pankin ekonomistin Markus Aaltosen mukaan opintolainojen uusista nostoista 95 prosenttia on euriborsidonnaisia, joista 70 prosenttia on sidottu 12 kuukauden euriboriin.

– Tällä hetkellä markkinat hinnoittelevat vuoden 2023 loppuun mennessä euriboreja kahden prosentin tuntumaan. Eli nousua on nähtävissä opintolainojen korkoihin, Aaltonen sanoo.

12 kuukauden euribor on noussut huhtikuun loppupuolelta lähes 0,5 prosenttiyksikköä.

Inflaatio voi toisaalta jopa syödä takaisin maksettavaa arvoa

Hintojen nousun odotetaan myös kasvattavan yleistä palkkatasoa. Jos valmistunut opintovelallinen työllistyy palkkakehityksen mukaiseen ansiotyöhön eikä korkotaso nouse merkittävästi, inflaatio voi jopa syödä opintovelan reaaliarvoa.

Jos taas korot nousevat paljon, tilanne on erilainen. Lahtinen ei pidä 30 000 euron opintolainan korkokustannuksia vielä ongelmallisena, mikäli tutkinnon suorittanut ammattilainen työllistyy valmistumisensa jälkeen. Tulevaisuuden työllisyyskehitystä on kuitenkin hankalaa arvioida.

– Nyt ukrainan sodan uhat vaikuttavat työllisyyskehitykseen, mutta vielä ei paniikkia ole. Lainsäätäjien kannattaisi kuitenkin miettiä, voisimmeko jollain toimenpiteillä lisätä opintolainaturvallisuutta. Niin, etteivät huonommassakaan asemassa olevat tutkinnon suorittaneet joutuisi kohtuuttomiin ongelmiin.

Kela tukee pienituloisia tutkinnon suorittaneita korkoavustuksin. Sen lisäksi määräajassa valmistuneet opiskelijat voivat saada Kelalta opintolainahyvitystä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida perjantaihin kello 23:een.

Lue myös:

Opiskelijakuntien jäsenkato pahenee ja talous sakkaa – selvitys suosittelee muun muassa tukea opetusministeriöltä, jotta edunvalvonta säilyy

Jenna Mattila hätkähti kaupassa, kun huomasi miten paljon kaurahiutaleiden hinta on noussut: jakaa nyt vinkkinsä säästämiseen arjessa

Source Link yle.fi