Banner Before Header

Runsas maidon kulutus on yhteydessä suurempaan tyypin 1 diabeteksen riskiin perinnöllisesti alttiilla lapsilla

Suomi on on maailman kärkimaita lapsuudessa ilmenevän ykköstyypin diabeteksen sairastavuudessa. Diabetesliiton mukaan perintötekijöillä tiedetään olevan jonkin verran vaikutusta sairastumisriskiin, mutta muihin sairauden riskitekijöihin ei ole löydetty vielä kovin selkeitä johtolankoja.

Aihetta kuitenkin tutkitaan kiivaasti, ja yksi Helsingin yliopiston tutkimuksista onkin hiljattain antanut kiinnostavaa tietoa lehmänmaidon ja tyypin 1 diabeteksen mahdollisesta yhteydestä.

Elintarviketieteiden maisteri Katariina Koivusaari havaitsi väitöstutkimuksessaan yhteyden runsaan maidon kulutuksen ja tyypin 1 diabeteksen riskin välillä. Suurentunut riski koski lapsia, joilla oli perinnöllinen alttius tautiin.

Lue lisää: Uusi havainto tyypin 1 diabeteksen puhkeamisesta – imetys saattaa vaikuttaa

Koivusaaren väitöstutkimuksen aineisto pohjautuu Type 1 Diabetes Prediction and Prevention -tutkimukseen. Siinä oli mukana yli 6000 lasta, jotka olivat syntyneet Tampereen ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa vuosien 1996 ja 2004 välisenä aikana.

Tutkimuksessa lapsille pidettiin ruokapäiväkirjaa, jonka ohella seurattiin säännöllisesti diabeteksen esiastetta kuvaavien vasta-aineiden ilmaantumista.

Yhteys maidon ja tyypin 1 diabeteksen välillä havaittu jo aiemmin

Koivusaari huomauttaa, että tutkimuksen perusteella ei voida vielä tietää, mikä maidossa tarkalleen suurentaa tyypin 1 diabeteksen esiasteen riskiä.

– Maito on koostumukseltaan hyvin monimutkainen aine, hän toteaa.

Jokin maidossa kuitenkin vaikuttaa, sillä Koivusaaren tutkimus ei ole ensimmäinen laatuaan. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että runsas maidon käyttö varhaislapsuudessa saattaa altistaa tyypin 1 diabetekselle.

Koivusaaren mukaan tarvitaan lisätutkimusta, jotta voidaan ymmärtää, altistaako maitovalmisteiden käyttö todella tyypin 1 diabetekselle vai onko kyseessä jokin muu tekijä.

– Jatkotutkimuksissa olisi myös tärkeää selvittää, mikä maidossa saattaa olla sairauksien riskiin liittyvä tekijä, jotta se olisi mahdollista huomioida prosessoinnissa. Yksittäiset tutkimustulokset eivät muuta ravitsemussuosituksia, jotka pohjautuvat laajaan tutkimusnäyttöön, Koivusaari toteaa.

Jatkotutkimuksissa olisi myös tärkeää selvittää, mikä maidossa saattaa olla sairauksien riskiin liittyvä tekijä, jotta se olisi mahdollista huomioida prosessoinnissa.

Myös yhteys lasten astmaan havaittu

Tyypin 1 diabeteksen lisäksi Koivusaari tutki maitovalmisteiden yhteyttä lasten astman kehittymiseen. Tutkimuksessa ilmeni ensimmäistä kertaa, että voimakkaasti lämpökäsiteltyjen maitovalmisteiden, kuten äidinmaidonkorvikkeiden, kulutus oli yhteydessä suurentuneeseen astman riskiin.

Vastaavaa yhteyttä ei kuitenkaan havaittu miedommin lämpökäsitellyillä, pastöroiduilla maitotuotteilla. Tutkimuksen tulokset viittaavat siis siihen, että maidon prosessointi saattaa muuttaa maidon immunologisia ominaisuuksia.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että prosessoimattoman raakamaito saattaa suojata lasta astmalta. Raakamaitoa ei kuitenkaan voida suositella lapsille, sillä se saattaa sisältää terveydelle vaarallisia bakteereita.

Lähde: Helsingin yliopisto

ETM Katariina Koivusaari väittelee 19.11.2021 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Cow's milk consumption and processing and the development of type 1 diabetes and asthma in children” (Maidon prosessoinnin yhteys lasten tyypin 1 diabeteksen ja astman kehittymiseen).

Lue lisää: Uusi havainto tyypin 1 diabeteksen puhkeamisesta – imetys saattaa vaikuttaa

Lue lisää: Suoliston bakteerikannat voivat vaikuttaa diabetesriskiin

Lue lisää: ”Ihminen ei välttämättä tarvitse maitoa”, sanoo ravitsemusterapeutti – mitä tapahtuu, jos lakkaa juomasta sitä?

Source Link is.fi