Banner Before Header

Tutkimus: Lääkäreiden päivystys­vuoroilla yhteys sairauspoissaoloihin

Lääkäreiden työajoilla erityisesti päivystysvuoroissa on yhteys sairauspoissaoloihin, ilmenee Työterveyslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta. Riski lyhyiden sairauspoissaolojen lisääntymisestä kasvoi, kun lääkäri päivysti usein tai lyhyitä vuorovälejä oli paljon.

Työterveyslaitoksen mukaan sairaalalääkäreiden kokonais- ja viikkotyöajat ovat varsin korkeita. Työviikkojen keskipituus kokoaikaisilla lääkäreillä oli tutkimuksessa 43 tuntia. Tutkimuksen mukaan useampi kuin joka neljäs lääkäri teki vuodessa yli 2 000 tuntia töitä, vaikka sivutoimia ei huomioitu. Työpaikkapäivystyksen osuus kokonaistyöajasta oli kokoaikaisilla lääkäreillä noin 420 tuntia vuodessa.

–  Lääkäreiden toteutuneita työaikoja kerättiin rekisteritietona nyt ensimmäistä kertaa. Osin samansuuntaisia tietoja on saatu aiemmissa kyselytutkimuksissa. Päivystykset myös keskittyvät tietyille erikoisaloille, sanoo tiedotteessa erikoistutkija Kati Karhula Työterveyslaitoksesta.

Alle 13 tunnin päivystysvuorojen osuus kaikista lääkäreiden päivystyksistä on tutkimuksen mukaan kasvanut. Tämä koski erityisesti nuoria alle 35-vuotiaita lääkäreitä. Vuorojen lyhentyessä myös päivystysvuorojen lukumäärä kasvoi noin neljällä vuorolla vuosittain.

Päivystysjärjestelyjen ongelmia voisi vähentää lääkäreiden määrää lisäämällä

Lyhyiden sairauspoissaolojen riski kasvoi, kun sairaalalääkäri päivysti usein tai lyhyitä vuorovälejä oli useita. Lääkärin ikä tai sukupuoli ei vaikuttanut tuloksiin.

Mitä useampi lyhyt vuoroväli lääkärillä oli, sitä suurempi oli lyhyiden sairauspoissaolojen riski käytännössä. Tutkimuksessa mukana olleiden tutkijoiden mukaan ei ole löydettävissä helppoa tai nopeaa ratkaisua, jolla voitaisiin vähentää päivystysjärjestelyihin liittyviä terveysriskejä.

–  Vaikka pitkien päivystysrupeamien rajoittaminen on selvästi perusteltua, yksittäisten päivystysten lyhentäminen voi lisätä niiden määrää ja työsidonnaisuutta, ellei päivystykseen osallistuvien lääkärien määrää saada vastaavasti lisättyä, sanoo tutkimusprofessori Mikko Härmä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 12 sairaanhoitopiirin sairaalalääkäreiden toteutuneita työtunteja ja työaikoja vuosien 2014–2018 aikana, minkä lisäksi selvitettiin työajan ja päivystystyön yhteyttä lyhyisiin korkeintaan kolmen päivän sairauspoissaoloihin.

Tutkimuksen yhteydessä on julkaistu suositukset, joilla voidaan Työterveyslaitoksen mukaan lisätä lääkärien päivystysjärjestelyjen terveysturvallisuutta. Suosituksilla tavoitellaan sairaalalääkäreiden työhyvinvoinnin lisäämistä sekä sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähentämistä.