Banner Before Header

PAM: Kriiseissä tarvitaan tukimallit myös suoraan työntekijöille

Työntekijät kaikkosivat matkailu- ja ravintola-alalta koronakriisissä. Nyt työvoimapula syö alan yritysten kasvumahdollisuuksia. Tulevissa kriiseissä on PAMin mukaan tuettava myös työntekijöitä.

Sirpa Koskinen

Matkailu- ja ravintola-alan työvoimapula syö jo yritysten kasvumahdollisuuksia. PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen arvioi yhdeksi syyksi sen, että koronakriisin aikaan vain yrityksiä tukemalla luotiin tilanne, joka sai työntekijät kaikkoamaan alalta.

– Tukien suuntaamisessa on kuitenkin koko ajan unohtunut se, että siinä missä rajoitukset veivät yrityksiltä mahdollisuuden harjoittaa elinkeinoaan, ne veivät myös toimeentulon tuhansilta alojen työntekijöiltä. Työntekijöille ei kuitenkaan ole luotu uusia tukia, vaan he saivat tyytyä tavanomaiseen työttömyysturvaan rajoituksineen ensisäikähdyksen jälkeen, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo.

Työntekijän omavastuu epäreilu koronakriisissä

Korona-aikana valtava määrä ihmisiä on lomautettu, osalla lomautukset olivat lyhytaikaisia, mutta osalla ne ovat olleet todella pitkiä, ja lomautukset ovat osuneet kohdalle moneen kertaan. Toisena koronavuotena työttömyysturvassa palattiin vanhaan ja noudatettiin muun muassa viiden päivän omavastuita työttömyyden tai lomautuksen alussa.

– On järjettömän epäreilua edes puhua työntekijän omavastuusta, kun työnantaja lomauttaa hänet viranomaisten määräämien rajoitusten vuoksi, Rönni-Sällinen sanoo. Hän pitää toteutunutta yhtenä syynä ravintola-alan työvoimapulaan.

– Tilanne pani monen ravintola-alan työntekijän äänestämään jaloillaan. Alalla työskentelyn riskit tuntuvat toimeentulon kannalta niin suurelta, että moni hakeutuu muualle. Samalla alan vetovoima heikentyy alalle tuloa suunnittelevien silmissä.

PAM ehdotti jo maaliskuussa erilaisia malleja tukea työntekijöitä, kun käynnissä oli tukien valmistelu kolmannelle kierrokselle. Tukea olisi voinut ohjata työttömyysturvajärjestelmän kautta tai palkanmaksutukena suoraan yritysten kautta. Jälkimmäinen olisi taannut työntekijöiden kohtuullisen toimeentulon ja työsuhteiden jatkuvuuden.

– Uusia kriisejä tulee. Siksi nyt olisi syytä aloittaa sellaisten uusien tukimallien valmistelu, jossa tukea voitaisiin kohdistaa suoraan rajoituksista kärsiville työntekijöille, Rönni-Sällinen sanoo.