Banner Before Header

Suldaan Said Ahmed vaatii nuorten mielenterveyspalvelujen parantamista

”Korona-ajan ei tarvitse tarkoittaa menetettyä sukupolvea.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed jätti maanantaina eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen, jossa hän peräänkuuluttaa nuorten mielenterveystyön ja -palveluiden resurssien pitkäjänteistä vahvistamista. Koronakriisin pitkittyessä erityisesti nuorten psyykkinen hyvinvointi on heikentynyt rajusti, mikä korostaa entisestään nopeasti saatavilla olevan ja kynnykseltään matalan hoidon ja ennaltaehkäisevän tuen tarvetta.

– Nuoruus on herkkä ja ainutlaatuinen vaihe elämässä. Siksi meidän on kaikilla keinoilla varmistettava, että mielenterveyden kanssa kamppailevat nuoret saavat kipeästi tarvitsemansa avun mahdollisimman helposti ja nopeasti, Said Ahmed sanoo.

Tuoreen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja MTV:n toteuttaman kyselyn mukaan alle 30-vuotiaista nuorista lähes 80 prosenttia kokee henkisen hyvinvointinsa heikentyneen joko paljon tai jonkin verran korona-aikana. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa nuorisopsykiatrian osastohoidon tarve on kaksinkertaistunut vuosina 2015–2020.

Aiemmin toteutettuihin vastaaviin kyselyihin verrattuna nuorten henkinen hyvinvointi on entistä vaikeammassa tilanteessa pandemia-ajan jatkuessa. Suurimmat haasteet liittyvät esimerkiksi ahdistuneisuuteen, yksinäisyyteen, oman jaksamisen puutteeseen sekä lähimmäisistä koettuun huoleen.

– Korona-aika on entisestään kiihdyttänyt pidemmän aikavälin kehitystä, jossa nuorten mielenterveysongelmat sekä eriarvoisuus ovat lisääntyneet. Nyt on käsillä kriittiset hetket mielenterveystyön ja -palveluiden sekä ennaltaehkäisevän työn rahoituksen vahvistamiselle. Korona-aika on varjostanut nykyisten nuorten elämän tärkeimpiä vuosia, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa kokonaista menetettyä sukupolvea, Said Ahmed sanoo.