Banner Before Header

Veronika Honkasalo ehdottaa: Kilpailutuksella ryhtiä sähköpotkulautojen käyttöön

Kaupungeille tulisi kansanedustaja Veronika Honkasalon (vas.) antaa mahdollisuudet kilpailuttaa sähköpotkulautayritykset.

— Monissa Euroopan maissa asiaa on säännelty lainsäädännön tasolla, esimerkiksi sääntelemällä mahdollisuudesta kilpailuttaa sähköpotkulautayritykset. Kilpailutuksessa on voitu asettaa ehtoja esimerkiksi ajoneuvojen turvallisuutta, pysäköintiä, ajamisen valvontaa ja vastuullisuutta koskien. Suomessa tämä ei ole mahdollista, harmittelee Honkasalo.

Hän onkin jättänyt liikenne- ja viestintäministerille kirjallisen kysymyksen sähköpotkulautojen sääntelyä koskien.

Honkasalo teki jo viime vuonna sähköpotkulautaonnettomuuksien ehkäisyä koskevan kirjallisen kysymyksen, koska lääkärit olivat nostaneet esille sähköpotkulaudoilla tapahtuvien onnettomuuksien räjähdysmäisen kasvun.

– Sen jälkeen on onnistuttu sopimaan vapaaehtoisesti joistakin rajoituksista. Emme kuitenkaan ole riittävästi onnistuneet ehkäisemään sähköpotkulaudoista aiheutuvia onnettomuuksia ja haittoja, Honkasalo toteaa.

Vapaaehtoiset toimet eivät pure

Kaupungit yhdessä sähköpotkulautayritysten kanssa ovat sopineet vapaaehtoisuuteen perustuen muun muassa yöaikaa koskevista ajorajoituksista sekä pysäköintipaikoista.

— Toimenpiteistä huolimatta sähköpotkulautojen liikennesääntöjen vastainen käyttö sekä jättö ajoteille aiheuttavat jatkuvia vaaratilanteita liikenteessä. Vapaaehtoisuuteen perustuva sopiminen ei siis ole tuottanut toivottua tulosta sähköpotkulautojen turvallista käyttöä ja säilytystä koskien, Honkasalo toteaa.

Hän haluaa nyt tietää, ollaanko ministeriössä valmiita antamaan mahdollisuudet kaupungeille kilpailuttaa sähköpotkulautayritykset muiden Euroopan maiden tapaan tai muutoin lainsäädännöllisesti edistämään sähköpotkulautojen turvallista käyttöä kaupungeissa.