Banner Before Header

Pää­kaupunki­seudun korona­nyrkki suosittelee rajoitusten jatkamista – sairaalakuormitus noussut merkittävästi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee Etelä-Suomen aluehallintovirastolle nykyisten koronarajoitusten jatkamista. Ryhmän mukaan alueella käytössä olevien rajoitustoimien jatkaminen on heikkenevän epidemiatilanteen ja sairaalakuormituksen kasvun myötä välttämätöntä myös tammikuun alkupuolen jälkeen.

Positiivisten koronatestien osuus kaikista testatuista on ajoittain yli 50 prosenttia, vaikka testiaikoja ei ole välttämättä ollut saatavissa kaikille oireisille. Myös sairaalakuormitus on noussut merkittävästi. Husissa joulunalusviikolla sairaalassa oli noin 60 potilasta – tällä hetkellä jo 110 potilasta. Myös perusterveydenhuollossa potilasmäärät ovat lisääntyneet kaikissa kunnissa merkittävästi.

Koronanyrkki suosittelee tilarajoitusten jatkamista kahdella viikolla nykyisten rajoitusten voimassaolon päättyessä 10. tammikuuta. Rajoitusten jatkoa suositellaan muun muassa yleisten saunojen, kylpylöiden, uimahallien, sisäliikuntatilojen ja kauppakeskusten yleisten oleskelutilojen suhteen.

Ryhmä suosittaa, että uudet rajoitukset eivät koskisi vuonna 2003 tai tämän jälkeen syntyneiden ohjattua harrastustoimintaa. Lisäksi ryhmä suosittelee, että uimahallien käyttö voitaisiin sallia erityisuimakortin haltijoille.

Nykyiset yleisötilaisuusrajoitukset ovat voimassa pääkaupunkiseudulla 17.1. asti. Sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia koskevien tiukkojen rajoitusten jatkamista suositellaan kahdeksi viikoksi myös tämän jälkeen. Näin ollen koordinaatioryhmä suosittelee Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien kieltämisen jatkamista pääkaupunkiseudun alueella määräajaksi kokonaan.

Source Link is.fi