Palkansaajien tutkimuslaitos on nyt Labore

Etsimme ne olennaiset aiheet, näkökulmat ja muuttujat, jotka tekevät yhteiskunnastamme tasa-arvoisemman paikan asua, elää ja yrittää, 50 vuotta täyttävä tutkimuslaitos kuvaa missiokseen.

50 vuotta täyttävä Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) muuttaa nimeään. Se on nyt Työn ja talouden tutkimus LABORE, josta pääasiallisessa käytössä on lyhyempi versio Labore. Jatkossa laitos keskittyy entistä enemmän talouspoliittista päätöksentekoa palvelevaan soveltavaan tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueet ovat työn ja koulutuksen taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede.

– Pyrimme nimenmuutoksella selventämään sitä, että teemme soveltavaa ja riippumatonta tieteellistä tutkimusta. Muutos ei ole dramaattinen, sillä olemme myös tähän asti keskittyneet tieteelliseen tutkimukseen, sanoo Laboren johtaja Mika Maliranta.

Labore kuvaa paikkaansa polarisoituvassa yhteiskunnassa, jossa hyvinvointivaltio on muutospaineiden keskellä, työ murroksessa, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos jyräävät. Informaatiota on tarjolla ähkyksi asti, mutta luotettavasta tiedosta ja syvällisistä näkemyksistä on pulaa.

Tässä tilanteessa Labore lupaa tehdä tieteellisesti korkeatasoista ja ajankohtaista tutkimusta, joka tähtää ihmisten hyvinvointiin.

”Etsimme ne olennaiset aiheet, näkökulmat ja muuttujat, jotka tekevät yhteiskunnastamme tasa-arvoisemman paikan asua, elää ja yrittää. Uskomme oikeudenmukaiseen siirtymään. Suuressakin murroksessa yhteiskunnan pitää huolehtia heikoimmistaan. Taloustieteellisellä tutkimustiedolla voi todellakin parantaa maailmaa ja se tapahtuu yhteiskunnallisen keskustelun kautta.”

KAMALASTA se alkoi

Palkansaajien tutkimuslaitos perustettiin vuonna 1971 nimellä Työväen taloudellinen tutkimuslaitos (TTT). Sen juuret ulottuvat vuoteen 1951, jolloin syntyi Kansan Markkinatutkimuslaitos (KAMALA). Se oli työväenliikkeen ensimmäinen oma taloudellinen tutkimuslaitos. KAMALAn tehtävänä oli tutkia väestön kulutusta ja elinkustannuksia, selvittää maataloustukea, seurata ulkomaista suhdannekehitystä ja erityisesti tutkia taloudellisen kilpailun kehitystä.

Laboren kannatusyhdistykseen kuuluvat kaikki kolmen palkansaajia edustavaa keskusjärjestöä sekä suuri joukko pääasiassa sak:laisia ammattiliittoja.