STTK Naisten palkkapäivänä: naisten ansiot 84,3 prosenttia miesten palkoista

Ero kapeni hitusen viime vuodesta. Viime vuonna naisten palkanmaksu loppui kuvaannollisesti jo 1.11.

Tänä vuonna naisten ansiot ovat 84,3 prosenttia miesten ansioista. Sen perusteella STTK konkretisoi eroa viettämällä jälleen Naisten palkkapäivää, joka tänä vuonna on 4.11. Tämän jälkeen naiset työskentelevät kuvaannollisesti loppuvuoden ilman palkkaa.

STTK aloitti Naisten palkkapäivän vieton vuonna 2011 havainnollistaakseen naisten ja miesten välistä palkkaeroa. Viime vuonna Naisten palkkapäivä oli 1.11. Silloin naisten ansiot olivat 83,8 prosenttia miesten ansioista

Järjestön mukaan pieni parannus palkkatasa-arvossa on askel oikeaan suuntaan, mutta kokonaiskuvan kannalta täysin riittämätön. Jo ero kapenee tätä vauhtia, se kurotaan umpeen vasta vuonna 2100.

Sukupuolten välinen palkkaero on vuosien ja vuosikymmenten kuluessa pysynyt sitkeästi lähes ennallaan, vaikka tasa-arvoinen palkkaus on perus- ja ihmisoikeus. Naisten selvästi kohonnut koulutustasokaan ei ole palkkatasa-arvoa juurikaan lisännyt. Tähän työelämän sitkeään ongelmaan on STTK:n mielestä edelleen puututtava tehokkaammin ja vaikuttavammin.

– Palkkaeron taustalla on monia syitä ja eron kaventaminen vaatii useita samanaikaisia keinoja. Niitä ovat muun muassa palkka-avoimuus, työmarkkinasopimusjärjestelmän tuottamat paremmat ja tasa-arvoa edistävät palkat ja työehdot, palkkausjärjestelmien ja tasa-arvosuunnitelmien kehittäminen, ammattisegregaation lieventäminen ja perhevapaiden tasaisempi jakautuminen, STTK:n Anja Lahermaa luettelee.

STTK vaatii, että samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka. Hyvinkin erilaiset työt voivat olla vaativuudeltaan samanarvoisia ja sen selvittämiseksi töiden välillä on tehtävä vaativuuden arviointi. Arvioinnin on perustuttava todellisiin työtehtäviin ja niiden työntekijälleen asettamiin vaatimuksiin. Arviointi on tehtävä työnantajan ja henkilöstönedustajan yhteistyönä, ja sen lopputuloksesta on käytävä ilmi, ovatko arvioidut työt yhtä vaativia.

– Ja jos ovat, silloin niistä on maksettava sama palkka, Lahermaa tiivistää.

STTK korostaa, että jos ei pystytä varmistamaan, että saman työn lisäksi myös samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka, palkkatasa-arvo ei tule toteutumaan.

STTK:n Naisten palkkapäivä lasketaan Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin toisen neljänneksen tietojen perusteella. Sukupuolten välisen palkkaeron perusteella selviää, milloin naisten palkanmaksu kunakin vuonna kuvaannollisesti päättyy.