Banner Before Header

Akava kannattaa koronapassin käyttöä työpaikoilla määräaikaisesti – ”On aika korostaa vastuullisuutta sekä yhteiskunnan etua”

Koronapassin käytön laajentaminen kaikille työpaikoille määräajaksi on Akavan mielestä perusteltua ja tarkoituksenmukaista ottaen huomioon koronatilanne ja rokotuskattavuus. Akava pitää tärkeänä, että valmistelu tehdään kolmikantaisesti yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

Akava asettuu näin samoille linjoilla maan hallituksen kanssa, joka haluaa edistää koronapassin käytön laajentamista itsenäiseksi rajoituskeinoksi ja selvittää mahdollisuutta koronapassin käyttöön työpaikoilla.

– Mielestämme nyt on aika korostaa vastuullisuutta sekä yhteiskunnan etua ja toimivuutta. On tärkeää, että voimme pitää yhteiskunnan toiminnassa ja ihmiset voivat tehdä työtään turvallisesti, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Terveydenhuollon kuormitus on koronan takia tällä hetkellä suuri ja se toimii kantokykynsä rajoilla. Hoitojonot ja hoitovelka uhkaavat kasvaa entisestään. Korona on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, toteaa Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

Terveysturvallisuus varmistettava

Olemme Murron mukaan tilanteessa, jossa rokotuskattavuus, päivittäisten tartuntojen määrä ja terveydenhuollon kuormitus edellyttävät toimia, joilla varmistetaan terveysturvallisuus ja yhteiskunnan toiminta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan joka viides yli 12-vuotiaista Suomessa ei ole saanut kahta koronarokotetta.

– Rokotuskattavuutta on pyritty nostamaan suosittelemalla koronarokotusten ottamista. Rajoitusten kiristäminen tai yhteiskunnan sulkeminen sekä hoitojonojen pitkittyminen ja terveydenhuollon kuormituksen kasvu eivät ole toivottava vaihtoehto ihmisten tai yhteiskunnan kannalta, Murto jatkaa.

Yksilön oikeuksien rinnalla korostettava yksilön vastuita

Oikeudellisesti koronapassin käyttöönotto työpaikoilla on Murron mukaan moniulotteinen kysymys.

– Kokonaistilanteen perusteella on mielestämme kuitenkin aika korostaa yksilön oikeuksien rinnalla yksilön vastuita ja velvollisuuksia kanssaihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan. Kyse on paitsi terveysturvallisuudesta, myös yhteiskunnan toimivuudesta ja kustannuksista sekä työpaikkojen työturvallisuudesta.

Työturvallisuudesta on huolehdittava työpaikoilla niin, että työntekijän itsensä tai muiden työntekijöiden turvallisuus ja terveys eivät vaarannu.

– Koronapassi antaisi mahdollisuuden toteuttaa vaarojen arviointi kattavasti lain edellyttämällä tavalla jokaisella työpaikalla. Työterveyshuoltoa tulisi hyödyntää koronapassin käyttöönoton yhteydessä, Murto sanoo.