Kansainvälinen yritys suunnittelee kahta uutta tehdasta, vaikka ensimmäinenkään ei ole valmis – investointi voi kohota miljardiin

Suomalais-kiinalaisen CNGR Finlandin arvio Haminan laitosten työllistävästä vaikutuksesta on 200–300 suoraa työpaikkaa.

Havainne kuva Haminaan rakennettavasta käsittely- ja kierrätyslaitoksesta sekä akkumateriaalitehtaasta

Alustava havainnekuva jossa etualalla on varsinainen akkumateriaalitehdas ja tämän takana esikäsittely – ja kierrätyslaitosten tontti. Kuva: CNGR Finland

Suomalais-kiinalainen CNGR Finland aikoo rakentaa Haminaan suunnitellun akkumateriaalitehtaan yhteyteen käsittely– ja kierrätyslaitokset. Laitosten toteutuminen veisi yhtiön investoinnit Haminaan miljarditasolle.

– Akkumetallien esikäsittely – ja kierrätyslaitosprojektin rahallinen investointi on kokonaisuudessaan samaa luokkaa kuin akkumateriaalilaitoksen eli noin 500 miljoonaa euroa, kertoo kehityspäällikkö Jukka Kortelainen CNGR Finlandista.

Alustava arvio laitosten työllistävästä vaikutuksesta on 200–300 suoraa työpaikkaa. Laitoksia varten on tehty jo 32 hehtaarin tonttivaraus Haminan satama-alueen läheisyyteen. Haminan kaupunki tekee tontilla parhaillaan esivalmisteluita kuten puuston poistoa.

– Valmistumisajankohta voisi parhaassa tapauksessa olla noin neljän vuoden päästä.

Palvelevat akkumateriaalitehdasta

Kierrätyslaitoksen tehtävänä on käsitellä käytöstä poistettujen sähköajoneuvojen kennojen akkumateriaalia.

– Varsinaiset fyysiset akut esikäsitellään mustaksi massaksi todennäköisesti Keski-Euroopassa sijaitsevilla esikäsittelylaitoksilla. Tämä siksi että suurin osa käytetystä kennomateriaalista tulee löytymään keski-Euroopasta. Tämä helpottaa fyysisten akkukennojen logistiikkaa.

Esikäsittelylaitoksessa puolestaan jalostetaan erilaisia nikkeliraaka-aineita puhtaaksi nikkelisulfaatiksi.

Molemmat laitokset palvelisivat akkumateriaalitehdasta ja tuottaisivat tehtaan pääraaka-ainetta nikkelisulfaattia. Tehtaalla nikkelisulfaattia käytetään akkumateriaalien valmistukseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, ettei akkuja enää vietäisi kaatopaikalle, eikä muun teollisuuden käyttöön, vaan ne hyödynnettään suoraan Haminan tehtaalla.

Haminan akkumateriaalitehtaan tontti ilmasta nähtynä.

Haminan kaupunki suorittaa tontilla parhaillaan esivalmisteluita kuten puuston poistoa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Ympäristölupa ajankohtainen parin vuoden päästä

Jukka Kortelainen korostaa, että laitosprojekti on vasta hyvin alussa. Tällä hetkellä yhtiö valmistelee ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, joka valmistuu todennäköisesti parin kuukauden sisään. Ympäristölupahakemus ja itse investointipäätös ovat ajankohtaisia vasta muutamien vuosien päästä.

Haminan varsinainen akkumateriaalitehdas sai ympäristöluvan helmikuun puolivälissä. Laitoksen ympäristövaikutukset ovat herättäneet laaja huolta paikallisissa ja tehtaan ympäristöluvasta tehtiin satoja palautteita CNGR Finlandille. Yleisimmät huolenaiheet liittyivät jätevesien laskemiseen mereen.

Source Link yle.fi