Banner Before Header

Oikeusoppinut teilaa etä­koulu­suosituksen: ”STM ajaa nyt todella kovaa seinään”

Tartuntatautilakiin perehtynyt julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen näkee ongelmallisena sosiaali- ja terveysministeriön esityksen koulujen siirtymisestä etäopetukseen.

– Hallitus tai ainakin STM ajaa nyt todella kovaa seinään, Muukkonen näkee.

Koronaministerityöryhmä kokoontuu perjantaina päättämään mahdollisesta etäopetukseen siirtymisestä sosiaali- ja terveysministeriön esityksen pohjalta. Hallituksessa on näkemyseroja asiasta.

Ministeriö esittää, että etäopetukseen siirryttäisiin kolmeksi viikoksi jo ensi maanantaina. Esitys koskisi perusopetusta, ammattikouluja ja lukioita. Aluehallitusvirastot tekisivät päätökset etäopetukseen siirtymisestä koko Suomessa hallituksen voimakkaan suosituksen pohjalta.

Lue lisää: STM esittää kolmen viikon etä­opetusta, koskisi myös 1.–3.-luokkalaisia – hallituksessa eri­mielisyyttä

Lue lisää: STM:n Varhila HS:lle: 1.–3. luokkia ja esikoulua ei esitetä etäopetukseen

Muukkosen mukaan tartuntatautilain 58 § mahdollistaa sinänsä koulujen sulkemisen, minkä jälkeen perusopetuslain nojalla voidaan 4. luokasta ylöspäin siirtyä etäopetukseen opetuksenjärjestäjän päätöksellä.

– Mutta vaikka hallitus antaisi suosituksen, niin sen jälkeen kuntien tartuntatautien torjunnasta vastaavat toimielimet tai aluehallintovirastot joutuvat itsenäisesti harkitsemaan täyttyvätkö 58 §:n kriteerit. Ennen päätöksentekoa niiden on myös hankittava lausunnot THL:lta ja sairaanhoitopiireiltä, Muukkonen kertoo.

Hänen mukaansa tuore Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu viittaa siihen, että asia pitää huolellisesti selvittää ja perustella.

– Tämä ei kyllä hyvin todennäköisesti onnistu viikonloppuna. Enkä jaksa uskoa, että kaikkialla kriteerit täyttyisivät tällaisessa harkinnassa.

Muukkosen mukaan ”nyt heitetään AVI:t ja kunnat bussin alle”, kun hallitus ei suostunut tekemään päätöstä koulujen etäopetuksesta ennen joulua.

– En jaksa uskoa, että perjantaina iltapäivällä annettavalla suosituksella monikaan koulu sulkeutuu maanantaina. Opetuksenjärjestäjien pitäisi vielä sulkupäätöksen jälkeen tehdä erilliset päätökset etäkoulusta.

Lue lisää: Saarikko tyrmää etä­koulu­esityksen – tiukka moite STM:n toiminta­tavoista

Muukkosen mukaan hallituksella olisi sen sijaan mahdollisuus arvioida pikaisesti valmiuslain käyttöönottoa.

– Sen avulla opetuksen järjestäjän järjestämisvastuuta voitaisiin rajoittaa ja mahdollistaa etäkoulu välittömästi käyttöönotto- ja soveltamisasetuksin, jotka olisivat voimassa jo maanantaina.

Muukkonen epäilee, että valmiuslakia ei kuitenkaan haluta ottaa käyttöön aluevaalien vaarantumisen vuoksi. Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikolla.

Source Link is.fi