Banner Before Header

Surullista luettavaa: Vain joka kymmenes uskoo palvelujen paranevan uusilla hyvinvointialueilla

Kansalaisten usko sote-uudistukseen on heikko.

Vain joka kymmenes suomalainen uskoo sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen saatavuuden ja laadun paranevan kotikunnassaan, kun uudet hyvinvointialueet alkavat toimia. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta.

Kansalaisten mielipiteet jakaa lähinnä se, että säilyivätkö palvelut ennallaan vai heikkenevätkö ne. Kansalaisten mielestä palveluja pidetään hyvinä, jos ne ovat saatavilla.

SDP:n ja vihreiden kannattajat suhtautuvat keskimäärää optimistisemmin. Kuitenkin heistäkin korkeimmillaan vain vajaa neljännes arvioi minkään palvelun saatavuuden tai laadun parantuvan. Keskustan ja vasemmistoliiton kannattajat suhtautuvat palvelujen kehitykseen hieman varauksellisemmin. Perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajat suhtautuvat sote-uudistuksen seurauksiin selvästi keskimäärää pessimistisemmin.

Pessimistisiä ovat erityisesti yrittäjät ja työttömät.

Suurin huoli terveyspalveluista

Eniten huolissaan ollaan terveyspalveluista. Kaksi viidestä arvioi sekä niiden saatavuuden että laadun heikkenevän. Joka kolmas uskoo, että muutoksia ei tapahdu, ja joka kymmenes uskoo palvelujen parantumiseen nykyisestä. Joka kuudes (16 prosenttia) ei osaa arvioida asiaa.

Sosiaalipalvelujen osalta reilu kolmannes uskoo niiden saatavuuden, saavutettavuuden (36 prosenttia) ja laadun (35 prosenttia) heikkenevän. Joka kolmas suomalainen arvioi sekä laadun että saatavuuden pysyvän nykytasolla.

Vain joka kymmenes uskoo molempien paranemiseen. Viidennes vastaajista ei osaa ottaa kantaa kummankaan asian osalta kumpaankaan suuntaan.

Taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa ollaan jokseenkin vakuuttuneita, että terveyspalvelujen saatavuus ja laatu heikkenevät nykyisestä. Näkemykset ovat pessimistissävytteisiä myös kysyttäessä sosiaalipalvelujen kehityksestä kotikunnassa. Muutoin pessimistisiä ovat erityisesti yrittäjät ja työttömät. Naiset ovat kaikissa arvioissaan miehiä kriittisempiä.

Vankin usko pelastustoimeen

Pelastuspalvelujen osalta arviot ovat muita hieman myönteisemmät. 42 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo palvelujen saavutettavuuden ja laadun säilyvän nykyisellään. Joka kymmenes arvioi niiden paranevan.

Heikennyksiin molempien osalta uskoo 29 prosenttia vastaajista. Joka viides ei osaa arvioida.